ЛотОк
Біздің міндеттеріміз
  • Аудиторияға желінің артықшылықтарын жеткізу
  • Желінің білім деңгейін арттыру
  • «ЛотОк – үйдің жанындағы азық-түлік дүкендерінің желісі» қауымдастығын құру
  • Аудиторияның желіге деген сенімін арттыру
Іске асыру
  • Негізгі digital-коммуникацияға қосымша жергілікті радио жарнамаларын қолдандық
  • Оңтайлы радиостанциялар сплитін таңдадық
  • Кост-тиімді орналастыру жоспарын есептедік
  • Орналастыру үшін радиоролик әзірледік
  • 4 апталық науқан өткіздік
Нәтиже
9+
Орташа байланыс жиілігі
50%
МА қамту
+7%
желіге келушілер